Szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli 2023

ZAPRASZAMY PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI
na szkolenie
„Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”

Szkolenie będzie miało formę warsztatowo-wykładową w wymiarze 34 godzin dydaktycznych. Zajęcia składać się będą z części wykładowej przeprowadzonej on-line oraz realizowanej stacjonarnie dwudniowej części warsztatowej o tematyce:

   Wykłady on-line (10 godzin):

-  Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży,

-  Problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży – epidemiologia oraz wybrane korelaty psychospołeczne,

-  Narzędzia przesiewowe i techniki identyfikacji problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych,

-  Profilaktyka problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych,

-  Wybrane aspekty motywowania dzieci i ich rodziców do zmiany w zakresie nawyków związanych z używaniem technologii cyfrowych lub podjęcia terapii w tym zakresie.

   Warsztaty stacjonarne (24 godziny):

-  Opracowywanie autorskich programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii cyfrowych,

-  Jak rozmawiać z dzieckiem/rodzicem dziecka problemowo korzystającym z nowych technologii cyfrowych?

-  Jak wspierać dziecko poruszające się w sieci?

-  Metody pracy wykorzystywane w profilaktyce problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych.

Wymagania dla uczestników:

 Wypełniona ankieta zgłoszeniowa ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

  1. Zatrudnienie w placówce publicznej.
  2. Wykonywany zawód: pedagog, psycholog, nauczyciel.
  3. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50,00 zł na konto numer: 93 8111 0009 2005 0034 8519 0025

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

(W ramach szkolenia zapewnione jest wyżywienie.)

TERMINY SZKOLENIA:

EDYCJA I

WYKŁADY ON-LINE       - 30 września 2023 r.

ZJAZD WARSZTATOWY - 4-5 października 2023 r.

EDYCJA II

WYKŁADY ON-LINE       - 21 października 2023 r.

ZJAZD WARSZTATOWY - 24-25 października 2023 r.

EDYCJA III

WYKŁADY ON-LINE       - 18 listopada 2023 r.

ZJAZD WARSZTATOWY - 22-23 listopada 2023 r.

 

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Dom Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy

ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna

woj. śląskie

KONTAKT:

telefon: 501-399-178
e-mail: granty@bk-europe.pl
w temacie e-mail: „szkolenie dla pedagogów 2023”

DYDAKTYCY:

Damian Zdrada

Ewa Krzyżak-Szymańska

Karolina Wychowaniak

Roman Wojnar

Sylwia Wojtysiak

Maria Stemplewska

W sytuacjach wyjątkowych kadra może ulec zmianie.

Ministerstwo Zdrowia logo 2022 NPZ kcpu

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom