Trening Asertywności

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu, które ma na celu doskonalenie i poprawę umiejętności komunikacyjnych z poszanowaniem własnej i cudzej godności.

Już wkrótce, długo oczekiwany: TRENING ASERTYWNOŚCI, gdzie będziemy pracować nad budowaniem stylu komunikowania się i powiązanego z nim zachowaniami. Z takiej pracy rodzi się postawa asertywna, która oznacza, że jestem świadom/-a swoich praw, postępuje zgodne z nimi a jednocześnie szanuję prawa innych osób.
Podczas treningu asertywności uczestnicy uczą się poprzez przekształcanie swoich niekonstruktywnych zachowań na takie, które będą zmieniały ich relacje z innymi na bardziej konstruktywne. Obszary, którymi będziemy się zajmować dotyczą:
• odmawiania (z tym najczęściej kojarzony jest trening asertywności)
• wyrażania próśb i oczekiwań,
• przyjmowania i wyrażania krytyki,
• wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych,
• obrony własnych przekonań,
• prezentowania siebie w pozytywny sposób.

KOSZT TRENINGU (dydaktyka i materiały) - 1250,00 zł
ilość godzin - 30
spotkania 2 razy po 2 dni (piątek od 16.00-20.00; sobota od 9.00 - 19.00)
TERMINY:

18, 19 września 2020
25, 26 września 2020

Prowadząca: Anna Czerniejewska - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończona szkoła psychoterapii INTRA w Warszawie.

Możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia. Kontakt z sekretariatem Spółki “Błękitny Krzyż w Polsce” – Ewelina Tobor
tel. 33 817 28 38, 502-021-963 (5 dni w tygodniu od 08:00 do 15:00)
E-mail: szkolenia@bk-europe.pl

 

Ponieważ narosło wiele mitów na temat asertywności więc dla podjęcia bardziej świadomej decyzji uczestnictwa warsztacie parę słów wprowadzenia czym jest asertywność.


ASERTYWNOŚĆ
Asertywność jest/ może być stylem życia. Życia w którym wartość człowieka jest na pierwszym miejscu, rozumiana jako równość w dążeniu do realizowania praw osobistych z szacunkiem, godnością i poszanowaniem praw innego człowieka. To stanowcze, łagodne i bez lęku wchodzenie w relacje z innymi ludźmi i ich budowanie zwiększając tym samym zadowolenie z siebie i z życia.
Herbert Fensterheim, jeden z pionierów asertywności zalecał, aby w razie wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane postępowanie jest asertywne, sprawdzić czy zwiększa ono nasz szacunek do samego siebie; jeśli tak jest – zachowanie jest asertywne.”
Z takiego zachowania tworzy się postawa asertywna, która wyraża się poprzez asertywne zachowanie. Oznacza to wypracowanie takiego sposobu komunikowania się z innymi ludźmi, w którym wyrażając siebie i swoje potrzeby nie naruszamy praw i godności osobistej drugiej osoby. Zależy nam na tym by stosunki z innymi ludźmi oparte były na zaufaniu i prawdomówności, bo siebie i innych traktujemy odpowiedzialnie. Mój rozmówca to partner a nie wróg czy przeciwnik. By tak się działo służą temu odpowiednie techniki i procedury, tworzące stronę językową asertywnej komunikacji. Jednak używanie samych technik i procedur może prowadzić do manipulacji, co jest sprzeczne z duchem asertywności. Prawdziwie asertywne zachowanie wynika z powiązania postawy asertywnej i właściwego języka.
Podsumowując zachowanie asertywne:
• jest stanowczym i zdecydowanym działaniem na rzecz swoich praw - NIE JEST ULEGŁE,
• dba o prawa i godność innych osób - NIE JEST AGRESYWNE
• a’priori zakłada otwartość i uczciwość - NIE SŁUŻY I NIE JEST MANIPULACJĄ.


Osobiste prawa w asertywności
1. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć - tak długo, dopóki nie ranisz innych.
2. Masz prawo do wyrażania siebie - nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóki Twoje intencje nie są agresywne.
3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.
4. Jest wiele sytuacji, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.
5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.