rekrutacja / ankieta szkolenie 2021-2022

REKRUTACJA/ANKIETA/OPŁATY


Instruktor terapii uzależnień:
– wykształcenie: co najmniej średnie (na podstawie świadectwa ukończenia szkoły),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/ wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.

Specjalista psychoterapii uzależnień:
– wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii lub filozofii (na podstawie dyplomu),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.

Zgłoszenia prosimy kierować
– osobiście – do biura spółki: ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze
– mailowo – na adres: szkolenia@bk-europe.pl
– telefonicznie – nr tel. 33/ 817-28-38; 502-021-963
– po akceptacji ankiety rekrutacyjnej, umowy, regulaminu szkolenia i telefonicznej rozmowie rekrutacyjnej kandydat uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (jest ona częścią opłaty szkolenia, bezzwrotną w razie rezygnacji studenta ze szkolenia)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.