kadra szkolenie 2021-2022

Kadrę tworzą certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, superwizorzy psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, superwizorzy i trenerzy II stopnia rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

BRANDYS – TYLIPSKA TERESA
CELEBUCKA JOLANTA – doktor nauk biologicznych, magister biologii i pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współtwórca programu samopomocowego E-POP i członek zespołu CM UJ powołany do opracowania aplikacji. Realizator programu Candis. Prowadzenie licznych szkoleń związanych z POP, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
CHAŁUBIŃSKI JACEK – magister fizjoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień., asystent psychodramy. Od 1994 r. Dyrektor oraz Kierownik Hostelu Adaptacyjnego Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia w Gliwicach. Prowadzenie wykładów i warsztatów „Budowanie Społeczności Terapeutycznej” w ramach szkolenia specjalistów z Rosji. Opiekun stażowy dla stażystów w ramach specjalizacji psychoterapii uzależnień – kierownik placówki stażowej od 2017 r.
CZERNIEJEWSKA ANNA
FAJFER MARTA - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany asystent psychodramy, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach. Od 2009 r. pracuje w placówkach leczenia uzależnień; prowadzi prywatny gabinet psychoterapii.
GRODZKA URSZULA - magister resocjalizacji i nauk społecznych specjalizacja psychologia. Ukończone studia podyplomowe socjoterapia pomoc pedagogiczna i psychologiczna. Ponad 33-letnie doświadczenie w pacy z osoba zagrożoną uzależnieniem, uzależnioną chemicznie i behawioralnie oraz z rodzinami tych osób. Ponad 2500 godzin przeprowadzonych szkoleń dla terapeutów uzależnień, pracowników pomocy społecznej, lekarzy, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników GKRPA. Superwizor programu Candis. Prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych – Terapia Uzależnień WSP J. Korczaka w Warszawie oraz dla studentów szkolenia w dziedzinie uzależnienia rekomendowanego przez KBPN w Błękitnym Krzyżu w Polsce.
HECZKO ANNA – magister psychologii, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej od 2018 r., przed egzaminem certyfikujący psychoterapeuty w PTP. Ukończony 4 letni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz kurs psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP. Posiada certyfikat asystenta psychodramy wydany przez Europejski Instytut psychodramy. Od 2004 roku pracuje z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.
HOFFMAN – KAUC AGATA
JADCZAK – SZUMIŁO TERESA
KASPRZYK ADAM
KOŁAKOWSKI PAWEŁ – magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień. Od 2009 r. prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Od 2012 r. współpracuje i prowadzi warsztaty i wykłady w Błękitnym Krzyżu w Polsce. Prowadzi zajęcia seminaryjne dla studentów VI r Akademii Medycznej w Białymstoku oraz studentów Policealnego Studium Medycznego w Łomży.
KOPIJ MONIKA – psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończona w 2006 r. Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt. Od 2007 r. pracuje w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień oraz prowadzi prywatny gabinet Cammbio.
KRZYWICKA LILIANA – mgr psychologii, socjologii, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS - Wydziału w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i po traumie, osobami doznającymi i stosującymi przemoc, rodzinami zastępczymi. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu-interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. 13 letnie doświadczenie pracy w obszarze uzależnień. Superwizuje pracę w wymienionych obszarach tematycznych.
MARSOLLEK MARCIN
MĘDRYKIEWICZ KAMILA
SAJ MIROSŁAW - psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
STERA IWONA – magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, superwizor aplikant na liście superwizorów aplikantów PARPA, biegły sądowy w przedmiocie uzależnień. Pracuje jako psycholog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej z osobami uzależnionymi i DDA.
SZCZEPAŃSKA ANNA
SZMALENBERG IWONA - jest psychologiem, psychoterapeutą nurtu psychoterapii psychoanalitycznej, certyfikowanym specjalistą w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rekomendowanym trenerem 2-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się również w psychoterapii systemowej rodzin oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Pracuje zawodowo od prawie 20 lat, w ciągu tego czasu pracowała przez wiele lat w sektorze publicznym poradniach terapii uzależnień w Gdyni i Wejherowie do teraz współprowadzi program z ramienia gdyńskiego mops dla osób z „podwójną diagnozą”. Z IPZ w Warszawie współpracuje od 2005r. prowadzi treningi i warsztaty na SPP oraz na SPPiK. Prowadzi też wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej dla osób pracujących z ludźmi w tym lekarzy, nauczycieli, pracowników MOPS a ostatnio wychowawców Zakładów Karnych.
SZTUKA ALEKSANDRA – lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeuta uzależnień. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTBP. 15 lat pracy w Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż m. in. jako Kierownik oddziału detoksykacyjnego, lekarz psychiatra i terapeuta uzależnień
WOJNAR ROMAN – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych I stopnia, w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychoterapii uzależnień. W latach 1993-1995 praca jako lekarz i terapeuta uzależnień w ośrodkach terapii uzależnień w Elbingerode i Serrahn (Niemcy). Ukończone szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej i psychodramy w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz szkolenia m.in. z Dialogu Motywującego i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 1997 Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Dorobek naukowy: Zrealizowany grant naukowo-badawczy nt. diagnostyki uzależnień behawioralnych w latach 2016-2017. Obecnie w trakcie przewodu doktorskiego nt. diagnostyki uzależnień.
ZAKRZEWSKA – CUPIAŁ BEATA – magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoterapeuta terapii systemowej rodzin. Realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, interwent oraz realizator modułu, studium szkoleniowego „Praca z dziećmi i młodzieżą” organizowanego na zlecenie ROPS Województwa Śląskiego .
ZDRADA DAMIAN – magister psychologii, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień. 25 lat pracuje w lecznictwie uzależnień, kierował od roku 2000 oddziałem stacjonarnym w Skoczowie a od 2006 Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, które obecnie funkcjonuje w ramach Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuje w nurcie integratywnym, łącząc ze sobą elementy modalności systemowej, psychodynamicznej i gestalt. Nauczyciel kontraktowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a w latach 2021-2016 SWPS, oddział w Katowicach. Od roku 2014 wykładowca w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień. Autor wielu książek i publikacji. Ucząc pracy z uzależnieniem kieruje się holistycznym rozumieniem natury człowieka, gdzie uzależnienie widzi się w kontekście struktury charakteru, osobowości, stylu przywiązania i traum wczesnodziecięcych.