edycja-2021-2022

SZKOLENIE 2021/2022
SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
I INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ
REKOMENDOWANE PRZEZ KBPN.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które w tej formie jest najprawdopodobniej ostatnim. KBPN ogłosiło konkurs tylko na 1 edycję!!!
Jeśli więc zastanawiasz się czy zostać specjalistą lub instruktorem w dziedzinie psychoterapii uzależnień… NIE ZWLEKAJ. Zapisz się już dzisiaj, bo ilość miejsc jest ograniczona!!!
IDĄ ZMIANY. Wiemy, że są już bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące zmiany trybu szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora uzależnień zarówno co do miejsc szkoleniowych jak i czasu trwania.
Obecnie szkolenie składa się z 2 etapów:
I etap obejmuje 642 godziny dydaktyczne, w skład którego wchodzą:
- 2 treningi (interpersonalny i intrapsychiczny po 50 godzin każdy)
- wykłady – 92 godziny
- warsztaty – 450 godzin.
II etap obejmuje:
- Staż kliniczny – 80 godzin dydaktycznych w czasie nie krótszym niż 10 dni,
- Superwizja kliniczna – minimalnie 80 godzin dydaktycznych,
Wszystkie etapy programu szkolenia niezbędne są do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego i w sumie obejmują ponad 800 godzin dydaktycznych.
KOSZT SZKOLENIA (tylko część dydaktyczna):
7900 zł całość
7500 zł przy jednorazowej wpłacie do 15.07.2021
6000 zł dla absolwentów lub uczestników szkół psychoterapii oraz innych szkoleń akredytowanych przez KBPN czy PARPA (na obecnym szkoleniu będą zaliczone treningi w wymiarze po 50 godzin oraz warsztaty kontaktu indywidualnego i warsztat pracy z grupą) po rozpatrzeniu ankiety i dokumentów potwierdzających odbyte szkolenie.
KOSZT SZKOLENIA ROZŁOŻONY NA RATY:
1 wpłata – 1500,00 ZŁ
16 rat po 400,00 ZŁ

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna woj. Śląskie


TERMINY:
Zaczynamy wykładami, które są realizowane w formie e-learningu.
27-29 sierpnia 2021 r. wykład inauguracyjny
17-19 września 2021 r.
15-17 października 2021 r.
12-14 listopada 2021 r.
11-13 marca 2022 r.
08-10 kwietnia 2022 r.
13-15 maja 2022 r.
10-12 czerwca 2022 r.
01-03 lipca 2022 r.
09-11 września 2022 r.
07-09 października 2022 r.
04-06 listopada 2022 r.
02-04 grudnia 2022 r.
06-08 stycznia 2023 r.
03-05 lutego 2023 r.
03-05 marca 2023 r.
14-16 kwietnia 2023 r.
Treningi:
Trening interpersonalny: 03-07 listopada 2021, 05-09 stycznia 2022 oraz 02-06 lutego 2022.
Trening intrapsychiczny: 01-05 grudnia 2021, 26-30 stycznia 2022 oraz 23-28 luty 2022.

REKRUTACJA/ANKIETA/OPŁATY

Instruktor terapii uzależnień:
– wykształcenie: co najmniej średnie (na podstawie świadectwa ukończenia szkoły),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/ wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.
Specjalista psychoterapii uzależnień:
– wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii lub filozofii (na podstawie dyplomu),
– zobowiązanie się do podjęcia pracy terapeutycznej z pacjentami w placówkach terapii uzależnień w trakcie szkolenia lub
- zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie w placówce terapii uzależnień w okresie udziału w szkoleniu,
– podpisanie przez uczestnika umowy i regulaminu szkolenia.
Zgłoszenia prosimy kierować
– osobiście – do biura spółki: ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze
– mailowo – na adres: szkolenia@bk-europe.pl
– telefonicznie – nr tel. 33/ 817-28-38; 502-021-963
– po akceptacji ankiety rekrutacyjnej, umowy, regulaminu szkolenia i telefonicznej rozmowie rekrutacyjnej kandydat uiszcza opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (jest ona częścią opłaty szkolenia, bezzwrotną w razie rezygnacji studenta ze szkolenia)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


KADRA:
Kadrę tworzą certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, superwizorzy psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, superwizorzy i trenerzy II stopnia rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
BRANDYS – TYLIPSKA TERESA
CELEBUCKA JOLANTA
CHAŁUBIŃSKI JACEK
CZERNIEJEWSKA ANNA
FAJFER MARTA
GRODZKA URSZULA
HECZKO ANNA
HOFFMAN – KAUC AGATA
JADCZAK – SZUMIŁO TERESA
KASPRZYK ADAM
KOŁAKOWSKI PAWEŁ
KOPIJ MONIKA
KRZYWICKA LILIANA
MARSOLLEK MARCIN
MĘDRYKIEWICZ KAMILA
SAJ MIROSŁAW
STERA IWONA
SZCZEPAŃSKA ANNA
SZMALENBERG IWONA
SZTUKA ALEKSANDRA
WOJNAR ROMAN
ZAKRZEWSKA – CUPIAŁ BEATA
ZDRADA DAMIAN