Szkolenia POP

W związku z najnowszymi zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które dotyczą wprowadzania Programów Ograniczania Picia obok programów pełnej abstynencji, organizujemy szkolenia dla terapeutów dotyczące tego właśnie rodzaju pracy. Warto dodać, że jest to rodzaj pracy adresowany do pacjentów uzależnionych niepełnoobjawowo lub pijących szkodliwie czy ryzykownie. Oznacza to, że pracując na Programie Ograniczania Picia z osobami jeszcze nieuzależnionymi, zwiększamy zasięg oddziaływania i zwiększania świadomości na temat szkodliwości alkoholu i ryzyka uzależnienia (3% Polaków to osoby uzależnione, a około 14% to pijący ryzykownie i szkodliwie).

CEL SZKOLENIA:
Celem ogólnym szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia programu POP zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA .

Cel szkolenia będzie realizowany poprzez:
1. edukację dotyczącą:
a. filozofii programów ograniczania picia i redukcji szkód związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz ich efektywności;
b. założeń teoretycznych koncepcji psychologicznych wykorzystywanych w programie, np. dialog motywujący, terapia poznawczo-behawioralna;
2. rozwijanie umiejętności w zakresie:
a. rozpoznawania wzorów picia;
b. wydobywania motywacji do zmiany;
c. dokonywania wyboru celu pracy terapeutycznej;
d. opracowywania indywidualnego programu ograniczania picia;
e. monitorowania sytuacji związanych z piciem i zmianą;
f. zapobiegania powrotom do destrukcyjnego wzoru picia;
g. wzmacniania samoskuteczności pacjenta;

KRYTERIA REKRUTACJI
- specjaliści psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegające się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (po ukończonym I etapie szkolenia), lub
- instruktorzy terapii uzależnień, lub
- psycholodzy lub w trakcie studiów z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, lub
- lekarze lub w trakcie studiów z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, lub
- certyfikowani psychoterapeuci lub w trakcie.

PROWADZI SZKOLENIE:
- dr Jolanta Celebucka - pedagog; kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu; certyfikowany specjalista terapii uzależnień; certyfikowany terapeuta motywujący; realizator POP w Poradni w Toruniu od 2012 roku.

TERMIN SZKOLENIA:
- 10.02.2017 – 11.02.2017 (PIĄTEK-SOBOTA)

OPŁATA REKRUTACYJNA – 100,00 zł – płatne do 27.01.2017 r.:
- kwota wliczona w koszt szkolenia

KOSZT CAŁOŚCI SZKOLENIA – 400,00 zł:
- 100 zł – płatne do 27.01.2017 r. (opłata rekrutacyjna)
- 300 zł – płatne do 09.02.2017 r.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100,00 zł jest wliczona w koszty całego szkolenia. W wypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Powyższe koszty zawierają opłaty za: zajęcia dydaktyczne oraz pobyt i wyżywienia w Ośrodku

ZGŁOSZENIA - REKRUTACJA
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o:
- Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
- Dokument (kserokopia) zgodnie z kryteriami;
- Dokonanie płatności opłaty rekrutacyjnej – 100,00 zł (poniżej dane do przelewu)

Powyższe dokumenty proszę o przesłanie:
- e-mailem – instytut@bk-europe.pl lub
- faxem – 33-817-28-60 lub
- pocztą tradycyjną – ul. Dzwonkowa 138; 43-384 Jaworze

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE KIERUJEMY NA ADRES:
„Błekitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o.
ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze
nr konta: Bank Pekao SA: 07 1240 6449 1111 0010 2645 9289
tytułem: szkolenie POP (Imię i Nazwisko)

OSOBA DO KONTAKTU:
Monika Gwizdoń – koordynator szkolenia – odpowiada za sprawy administracyjne
tel. 33-817-28-38 wew. 23
tel. kom. 501-399-178

MIEJSCE SZKOLENIA:
Ośrodek Błękitnego Krzyża
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – 16 godzin dydaktycznych

10.02.2017 (PIĄTEK)
17:30-18:00 Kolacja
18.00-19.30 Motywacja i wątpliwości uczestników szkolenia do realizacji POP w placówkach, analiza postaw i doświadczeń – warsztat
19.30-20.30 Wprowadzenie do filozofii POP, prezentacja wyników badań na temat efektywności tych programów – wykład

11.02.2017 (SOBOTA)
08:30-09:00 Śniadanie
09.00-10.00 Założenia POP wraz z prezentacją technik i narzędzi stosowanych w programach ograniczania picia - wykład
10.00-11.30 Wzory używania alkoholu i narzędzia do diagnozy, szczegółowa analiza testu ADS - warsztat
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.30 Wzmacnianie motywacji i samoskuteczności pacjenta - warsztat
13.30-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-16.30 Sposoby ograniczania picia alkoholu i Umowa zmiany – warsztat
16.30-16.45 Przerwa kawowa
16.45-17.45 Identyfikacja sytuacji podwyższonego ryzyka - warsztat
17.45-19.00 Nagranie video
19:00-19:30 Kolacja
19.30-20.30 Podsumowanie szkolenia.