Dialog Motywujący

Dialog Motywujący to metoda pracy, której skuteczność jest potwierdzona naukowo. Styl pracy w duchu DM jest pełen poszanowania dla pacjenta i opiera się o takie prowadzenie rozmowy, które ukierunkuje klienta na znalezienie własnej drogi osiągnięcia celu. Podstawą jest aktywne słuchanie i praca odzwierciedleniami, tak aby klient zobaczył, że jest w stanie dokonać zmiany w sferze, na której mu zależy. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, gdyż bardzo istotna jest praktyka tej metody. Osoby angażowane do prowadzenia tych szkoleń są certyfikowanymi trenerami motywującymi związanymi z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej.
O terminach organizowanych szkoleń będziemy informować na bieżąco. Osoby zainteresowane zorganizowaniem szkolenia, proszone są o kontakt z instytut@bk-europe.pl.