Rekrutacja

Osoby ubiegające się o kwalifikację specjalisty w dziedzinie: psychoterapia uzależnień powinny posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Nabór kandydatów na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się już 30 kwietnia i będzie trwać do 31 maja 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone za pomocą teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  https://smk.ezdrowie.gov.pl

Postępowanie kwalifikacyjne trwa od 1 do 30 czerwca 2024 r., po tym czasie otrzymacie Państwo informację o zakwalifikowaniu się na specjalizację.

Następne postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się dopiero na jesień:

od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2024, a postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane będzie w terminie od dnia 16 grudnia 2024 do dnia 15 stycznia 2025.