O specjalizacji

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w dniu 28.03.2024 r. otrzymała akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień do marca 2029 r.

https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne

Miejsce szkolenia: 43-200 Pszczyna ul. Paderewskiego 3

Koszt 4-letniego szkolenia to 45.000 zł (płatne w ratach)

W związku z tym, iż Fundacja posiada bazę noclegową w miejscu szkolenia oferujemy atrakcyjne ceny noclegów i wyżywienia (stałe na cały okres specjalizacji) dla naszych Specjalizantów.