Dydaktycy

Białek Izabela – mgr prawa, adwokat

Brandys-Tylipska Teresa – Kierownik specjalizacji, mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej i specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor KCPU, psychoterapeuta.

Celebucka Jolanta – Kierownik specjalizacji, dr n. biol., mgr pedagogiki, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień z ponad 20-letnim stażem klinicznym, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Specjalizuje się w pracy w ramach programu ograniczania picia, jest współtwórczynią aplikacji samopomocowej E-POP. Realizuje program Candis. Jest certyfikowanym terapeutą motywującym i członkiem MINT. Ma na swoim koncie wiele publikacji nt. uzależnień.

Czekaj Krzysztof – Kierownik specjalizacji, mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Dyrektor Zakładu Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach.

Heczko Anna – Kierownik specjalizacji, mgr psychologii,
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy. Od 20 lat zajmuje się pomocą osobom, które doświadczają różnych zaburzeń oraz trudności psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Dziennych Uzależnień, Nerwic oraz Psychiatrycznych. Pomaganie innym sprawia jej dużo satysfakcji.

Karnowski Roman – Kierownik specjalizacji, specjalista seksuolog, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień. Jestem kierownikiem działu uzależnień (Oddział Dzienny i Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia) w Odwykowo-Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu

Kasprzyk Adam – Kierownik specjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Kierownik poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Żywcu.

Krysta Krzysztof – dr hab. n. med. i n. o zdr., specjalista psychiatra i profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Marsollek Marcin – mgr psychologii i teologii, trener, superwizor KCPU, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta.

Mędrykiewicz - Duda Kamila – Kierownik specjalizacji, pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Ponadto jest w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę NEST oraz psychoterapeutę zorientowanego Focusingowo (F.O.T) i Trenera Focusingu (Professional Focusing) w Chilijskim Instytucie Focusingu (Instituto Focusing de Chile). Certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, posiada specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień, trener IIº PTP. Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Humanistycznej przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z uwzględnieniem dorosłych pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Korzysta z różnych szkół terapeutycznych elastycznie łącząc ich elementy. Najbardziej ceni podejście humanistyczno-egzystencjalne. Pomaga m.in. w problemach emocjonalnych i kryzysach wynikających z doświadczenia uzależnienia i nadużywania substancji, pracuje także z osobami doświadczającymi trudności w kontekście obciążających wydarzeń z przeszłości, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny, chcącymi poprawić swoje relacje z innymi, doświadczającymi kryzysu, poszukującymi sensu, pragnącymi uporządkować swoje życie oraz cierpiącymi z powodu długotrwałego smutku, lęku lub złości. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej, umiejętności psychologicznych, rozwoju osobistego oraz grup i treningów interpersonalnych.

Procajło Beata – Kierownik specjalizacji, mgr psychologii o specjalności klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, terapeuta motywujący. Kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień Zmiana w Choszcznie. Posiada certyfikat NL rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc. Wieloletnia biegła sądowa w zakresie uzależnienia od alkoholu i psychologii. Pracę w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy rozpoczęła w 2007 roku. Początkowo w zakresie interwencji kryzysowej, pracy środowiskowej i zespołów interdyscyplinarnych. Od 2014 roku ściśle związana z pracą psychoterapeutyczną z osobami uzależnionymi, rodzinami osób uzależnionych oraz osobami z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Małgorzata Stachura – superwizor i specjalista terapii uzależnień, superwizor – aplikant i psychoterapeuta SNTR PTP, asystent psychodramy Psychodrama – Institute For Europe E.V.Berlin, specjalista terapii środowiskowej SNPŚiR PTP

Wojnar Roman – Kierownik specjalizacji, dr n. med. i n. o zdr., internista, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, ponad 30 lat pracy w Niemczech i w Polsce w uzależnieniach.

Zdrada Damian – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień. Kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapeuty. Zainteresowania zawodowe – zaburzenia osobowości, uzależnienia behawioralne. Pracuje w nurcie interaktywnym, łącząc ze sobą modalność systemową psychodynamiczną oraz Gestalt.