O Szkoleniach

Polski Błękitny Krzyż od wielu lat jest zaangażowany w kształcenie osób chcących zostać certyfikowanymi terapeutami uzależnień, jak i wspomaganie dalszego rozwoju zawodowego tych osób, które już rozpoczęły ten proces. Angażujemy cenionych szkoleniowców, będących długoletnimi praktykami w swojej specjalności. Staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie i stale rozszerzamy naszą ofertę o nowe szkolenia. Wiele lat prowadziliśmy naszą działalność w Broku (woj. mazowieckie), a obecnie mamy do dyspozycji wygodny obiekt w pięknej Pszczynie (woj. śląskie), z dogodnym dojazdem (bliska odległość od świetnie skomunikowanymi z całą Polską Katowic).

W sferze kształcenia kadr terapeutów organizujemy Szkolenie w dziedzinie uzależnienia, rekomendowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Wiele lat, szkolenie to odbywało się pod nazwą Studium Terapii Uzależnień i posiadało akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozytywne ukończenie szkolenia jest równoznaczne z zakończeniem pierwszego etapu w procesie zdobywania certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień lub Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (tytuł zależny od wykształcenia uczestnika).
Jednym z kolejnych etapów na drodze zdobywania tytułu terapeuty jest Superwizja Kliniczna, czyli cykl grupowych spotkań z superwizorem oraz omówienie takich przypadków ze swojej pracy, które są problematyczne.

Rozwój cywilizacyjny jaki obserwujemy w ostatnich dekadach, przyniósł nie tylko ogromne korzyści i ułatwienia w życiu, ale także zagrożenia ze strony choćby nowych technologii. Taki stan rzeczy dla terapeutów oznacza nowe wyzwania w pracy zawodowej. Stąd zrodził się pomysł organizowania szkoleń obejmujących zagadnienia takie jak: uzależnienie od hazardu, pracy, seksu czy komputera, a także wykorzystania metod pracy o sprawdzonej i potwierdzonej naukowo skuteczności, jak na przykład Dialog Motywujący. Organizacja tych szkoleń została umożliwiona dzięki współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych znajdujących się w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Prowadzone badania i wyniki z nich uzyskane pozwoliły rozszerzyć ofertę dostępną w ośrodkach terapeutycznych i oprócz programów, których celem jest pełna abstynencja od alkoholu, pojawiły się również Programy Ograniczania Picia. Również Błękitny Krzyż wprowadził je do swojej oferty i również zdecydowaliśmy się uruchomić szkolenia POP dla terapeutów chętnych poznać ten rodzaj pracy.
Wiemy jak ważny jest stały rozwój i śledzenie trendów pracy nie tylko w Polsce. Dlatego też organizujemy wizyty studyjne, których celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zagranicznymi terapeutami.
Ponieważ problem uzależnień szeroko dotyka społeczeństwa, zależy nam na dotarciu do osób stykającymi sie z uzależnionymi w swojej pracy na co dzień, np. lekarze, pielęgniarki, pracownicy OPS, nauczyciele i policjanci. Do nich kierujemy konferencje regionalne i inne działania mogące pomóc im w skutecznym niesieniu pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia

Superwizja Kliniczna

Staż Kliniczny PARPA

Uzależnienia Behawioralne

Dialog Motywujący

Szkolenie POP

Wizyty Studyjne

Inne Szkolenia