Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioranych w Bielsku-Białej zaprasza do skorzystania z oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od czynności. Dysponujemy miejscami dla dorosłych kobiet i mężczyzn.
Oferta ośrodka adresowana jest do osób z całego kraju z rozpoznaniem:
- hazardu patologicznego,
- innych zaburzeń nawyków i popędów, takich jak seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, siecioholizm czy też uzależnionych od gier komputerowych oraz cierpiących z powodu: bigoreksji, ortoreksji, patologicznego zbieractwa, nadmiernych ćwiczeń fizycznych, nałogowego objadania się.
Program Terapeutyczny dla Patologicznych Hazardzistów naszego ośrodka to zintegrowany, całościowy, oparty o najnowsze wyniki badań i metody pracy program, adresowany do patologicznych hazardzistów, oraz do osób cierpiących na inne uzależnienia behawioralne. Zawiera różnorodne oddziaływania terapeutyczne (również arteterapeutyczne), w tym warsztaty i treningi kompetencji społecznych.
Osoba przyjęta do ośrodka zostaje zakwaterowana wraz z wyżywieniem oraz bierze udział w intensywnych zajęciach terapeutycznych (10 tygodni), w spotkaniach społeczności ośrodka, elementach ergoterapii oraz w Grupie Rozwoju Duchowego (spotkania dyskusyjne dotyczące wartości, zwłaszcza w kontekście trzeźwego stylu życia). Po zakończeniu programu (Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych), pacjent może kontynuować terapię na dalszych etapach w naszym ośrodku lub powrócić do swojego miejsca zamieszkania i tam kontynuować leczenie.
Oprócz zajęć grupowych, pacjent jest pod opieką indywidualnego terapeuty i lekarza psychiatry oraz ma możliwość skorzystania z pomocy prawnej oraz doradcy finansowego (spłacanie długów).

Klauzula FRPH Prog