Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

IMG 20191017 120920

Oferta ośrodka


Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień nie chemicznych (od czynności, behawioralnych)
• Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia
• Cykl ambulatoryjny: spotkania indywidualne, grupa wstępna, grupa pogłębiona,
• Grupa redukcji szkód
Dla osób Współuzależnionych:
• Grupa edukacyjna
• Spotkania indywidualne

Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA):
• Cykl ambulatoryjny: grupy i spotkania indywidualne

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
• Miting Anonimowych Alkoholików
poniedziałek 17:00-19:00, czwartki 10:00-12:00
• Grupa Wsparcia „Błękitnego Krzyża” dla osób uzależnionych i ich rodzin
soboty 16:30-19:00

Nasi terapeuci:
mgr Jolanta Wandzel, Kierownik, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Specjalista w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Gryglak, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Dudys, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

mgr Adam Kasprzyk, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Specjalista w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień
mgr Agnieszka Sady, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Weronika Kudzia, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

mgr Aleksandra Wróblewska, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Barbara Urbaniec, Instruktor Terapii Uzależnień

mgr Aleksandra Jeziorowska, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*

mgr Adam Barczak, psycholog, psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*

*w procesie certyfikacji

Nasi lekarze:
lek. med. Paweł Głodzik - Lekarz Psychiatra

lek. med. Roman Wojnar - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień


Pracownicy administracji:
Agata Juszczak-Gawron
Honorata Sołtysik
Mariola Bednarz

Anna Klimczok


Kontakt:
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-00-83,
e-mail: olu@bk-europe.pl
rejestracja: 8.00-16.00
czynne: 8.00-19.00

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).

W ośrodku realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Klauzula FRPH Prog