Ośrodek Readaptacyjny

Ośrodek Readaptacyjny został założony w 2005 r. Funkcjonuje w ramach Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Ośrodek Readaptacyjny jest placówką stacjonarną, półotwartą dla mężczyzn.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób uzależnionych, głównie od alkoholu i hazardu oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Placówka zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla 18 osób. Mieszkańcy funkcjonują wg modelu opartego o społeczność terapeutyczną, natomiast sama terapia odbywa się na oddziałach dziennych placówek terapeutycznych należących do Fundacji.
Z nieodpłatnego pobytu w ośrodku mogą korzystać:
-mieszkańcy Bielska-Białej,
-osoby uzależnione od czynności (uzależnienia behawioralne),
-osoby po opuszczeniu zakładów karnych (do 3 miesięcy od opuszczenia ZK).
Koszt pobytu dla osób niewymienionych wyżej to 1000 zł/m-c.
Placówka oferuje możliwość zamieszkania na pełny okres terapii trwający ok. jednego roku. Dla mieszkańców będących na etapach terapii pogłębionej istnieje możliwość podjęcia pracy zarobkowej poza ośrodkiem. Po ukończeniu terapii istnieje możliwość zamieszkania w hostelu postrehabilitacyjnym Fundacji.

Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
Krzysztof Czub - kierownik ośrodka
e-mail:
krzysztof.czub@bk-europe.pl
ul. Bystrzańska 51a, 55
43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 817 20 49
e-mail: osrodek.readaptacyjny2@bk-europe.pl
(Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.)

Istnieje również możliwość zarejestrowania sie na wizytę online rejestracja

IMG 20220505 WA0000

 IMG 20220519 WA0017