Dom Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie

W roku 2014 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, dzięki Parafii Ewangelicko-Ausburskiej, otrzymała możliwość zagospodarowania obiektu po Domu Dziecka w Pszczynie. Dla Fundacji oznaczało to przywilej kontynuacji, trwającego już od 150 lat w tym miejscu, dzieła Matki Ewy, tj. pomocy potrzebującym. Swój wkład w utrzymanie tego budynku, Fundacja rozpoczęła od uprzątnięcia go i przygotowania do pełnienia nowych funkcji, zgodnych z misją i działalnością Fundacji. A brzmi ona tak: “Niesienie pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka”.
Pierwsze porządki przy Paderewskiego 3, odbywały się wspólnymi siłami pracowników, podopiecznych oraz wolontariuszy Fundacji, tak, aby zdążyć przed oficjalnym otwarciem działalności tego miejsca, już pod banderą Błękitnego Krzyża. Na uroczystość 19 października 2014 r., połączoną z rodzinnym piknikiem, przybyły osoby związane z miastem, regionem, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, duchowieństwo, jak również przedstawiciele świata nauki. Ponieważ Fundacji zależy na integrowaniu środowiska lokalnego oraz interdyscyplinarnym działaniu, zaproszono osoby reprezentujące różne środowiska i profesje. Tę wizję Fundacja kontynuuje w Pszczynie co roku, organizując spotkanie wigilijne, podczas których spotykają się osoby tworzące zespoły interdyscyplinarne, kuratorzy, przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni, mediatorzy, terapeuci oraz inne osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do zwiększania jakości i zasięgu pomocy społeczności lokalnej i nie tylko.
W domu Błękitnego Krzyża, pomoc znalazły m.in. doświadczające przemocy domowej, ofiary wypadków komunikacyjnych czy innych przestępstw. Wsparcie było udzielane w ramach oferty filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości). Pomoc ta obejmowała m. in. bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, udzielanie schronienia matkom i dzieciom, udzielanie wsparcia materialnego w postaci bonów żywnościowych, na odzież oraz dopłat do czynszów i edukacji.
Równolegle została utworzona w Pszczynie filia Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej, który zapewnia chronione miejsce zamieszkania osobom zagrożonym bezdomnością i wykluczeniem społecznym. Oprócz zakwaterowania, mieszkańcy mają możliwość podjęcia terapii (jeśli jest taka potrzeba) oraz brania udziału w pracach remontowo-budowlanych, co dla wielu stanowi możliwość nauki umiejętności potrzebnych po opuszczeniu ośrodka.
Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodków terapeutycznych w Bielsku-Białej, Żywcu oraz Czechowicach-Dziedzicach, Fundacja otwarła w Domu Błękitnego Krzyża Ośrodek Psychoprofilaktyki, w ramach którego działa Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Dzienny Oddział Odwykowy. Prowadzone są tam grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób cierpiących ze względu na chorobę alkoholową członka rodziny. Ośrodek ten jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie w sferze leczenia uzależnień i wypełnia trwającą 10 lat lukę w tej dziedzinie.
Dom Błękitnego Krzyża prawie co tydzień gości pacjentów, wraz z ich terapeutami, podczas Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych. Są to weekendowe pobyty grup terapeutycznych z ośrodków Fundacji, podczas których odbywają się intensywne spotkania terapeutyczne oraz podsumowania dotychczasowej pracy w grupie.
Warto przypomnieć, że początkiem 2015 roku, Fundacja wzięła udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pozwoliło to na udzielenie wsparcia w postaci produktów spożywczych dla rodzin i osób borykających się z trudnymi warunkami życia. W sumie rozdysponowano 12 ton żywności dla 600 osób, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Obecnie organizowane są również szkolenia dla terapeutów i osób chcących zostać terapeutami i pomagać osobom uzależnionym wyjść z nałogu. Odbyły się już szkolenia z uzależnień behawioralnych, Programu Ograniczania Picia, a niebawem rozpoczyna się Studium Terapii Uzależnień.
Obiekt przy Paderewskiego 3 jest duży, a zatem wymagał (i nadal wymaga) wiele pracy, czasu, nakładów i wielu rąk, aby mógł pełnić obecne funkcje. Część z prac wykonywali beneficjenci Ośrodka Readaptacyjnego, jednak wiele z pomieszczeń zostało wyremontowanych dzięki współpracy z organizacją Habitat for Humanity Poland. W 2015 roku odwiedziło Pszczynę kilka międzynarodowych grup, które w ramach wolontariatu pracowniczego lub projektów wolontariackich ze swoich szkół odnawiało wnętrze budynku. Grupy pochodziły z m.in.: Francji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Irlandii Północnej oraz Polski i swój pobyt wykorzystały również na poznawanie lokalnej kultury oraz zwiedzanie okolicznych atrakcji.
Międzynarodowy akcent nie uleciał wraz z zakończeniem prac wolontariuszy z Habitat for Humanity. Również dziś w gronie zaprzyjaźnionych i aktywnie uczestniczących w codziennym życiu społeczności Błękitnego Krzyża w Pszczynie są osoby z Madagaskaru, Filipin oraz Ukrainy.
Plany co do dalszego rozwoju działalności Domu i jego oferty są, a Fundacja stale pracuje nad ich realizacją. Wiemy, że zarówno to miejsce jak i ludzie je tworzący są pełni potencjału. Przy sprzyjających okolicznościach Dom Błękitnego Krzyża będzie godnie kontynuował dzieło Matki Ewy i stanie się istotnym punktem na pomocowej mapie regionu oraz kraju.

20171001 151422

wiata

DSC 0258

DSC 0266

DSC 0268DSC 0269DSC 0274DSC 0278DSC 0282DSC 0304DSC 0308DSC 0314DSC 0318DSC 0350