o Nas

Błękitny Krzyż jest tworzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż wraz ze spółką „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o. Fundacja aktualnie jest największą ambulatoryjną placówką leczenia uzależnień na Śląsku, łącznie przyjmuje rocznie ponad 4 tys. osób. W ramach Fundacji działają:
- Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej,
- Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach,
- Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu,
- Ośrodek Psychoprofilaktyki w Pszczynie,
- Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej,
- Ośrodek Readaptacyjny w Bielsku-Białej,
- Hostel dla uzależnionych od alkoholu w Bielsku-Białej,
- Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża w Bielsku-Białej,
- Dom Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy w Pszczynie.
Wśród nas najwięcej chyba jest terapeutów uzależnień, bo pomaganie osobom chcącym wyjść z nałogu lub ich bliskim, którzy zwrócili się po pomoc jest naszą przewodnią działalnością. Warto dodać, że pośród nich jest wielu pedagogów i psychologów. A także, że terapeuci pracujący w BK, to osoby, które kształciły się na specjalistycznych szkoleniach w dziedzinie terapii uzależnienia i współuzależnienia. Takich, które są akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub mają rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Takie szkolenia mają podstawę w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu.
Jednak nie sami terapeuci uzależnień w Błękitnym Krzyżu pracują. Są z nami również lekarze, pielęgniarki, prawnicy, mediatorzy, doradcy finansowi, terapeuci zajęciowi. Wiele działań byłoby po prostu niemożliwych, gdyby nie sprawnie działająca administracja. A także osoby, które usprawniają działanie, na przykład kierowcy czy ekipa remontowa.
Błękitny Krzyż nie tylko pomaga innym, ale również kształci tych, którzy chcą pomagać. Organizując szkolenia dla terapeutów i osób chcących zostać terapeutami, w nasz skład wchodzą również dydaktycy. O nich możecie przeczytać w sekcji poświęconej szkoleniom. Organizacją szkoleń zajmuje się „Błękitny Krzyż w Polsce” sp. z o.o.
Odpowiadając na zapotrzebowanie, spółka uruchomiła prywatny ośrodek leczenia uzależnień SENSUM, który mieści się w Pszczynie w Domu Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy.

O Fundacji

O Spółce 

Zespół

Dokumenty

Galeria